İkinci Sözleşme

Müşteri Sözleşmesi imzalanıp gaz kullanılmaya başlanan adrese ait Müşteri Sözleşmesinin sonlandırılma işleminde sonra adreste gaz kullanımı için tekrar imzalanan Müşteri Sözleşme işlemidir. İkinci müşteri sözleşmesi imzalanmasında sonra doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol edilmesinden sonra yapılır.

İKİNCİ SÖZLEŞME İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

BİREYSEL KULLANIM İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Sözleşme yapan kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi,
 • Sözleşmeyi yapan kişi kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname,
 • Güvence Bedeli (Sözleşme esnasında alınan ve sözleşmenin iptali halinde doğalgaz piyasası mevzuatları doğrultusunda güncellenen ve aboneye iade edilen tutar.)

MERKEZİ KULLANIM İÇİN

 • Apartman yöneticisi veya vekilinin kimlik fotokopisi, T.C. Kimlik no,
 • Apartman yönetimi karar defteri, apartman kaşesi istenir.
 • Güvence Bedeli.

TİCARİ KURULUŞLAR İÇİN

 • Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik no.
 • Mülk sahibi ise Tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Vergi levhası, Yetki belgesi,
 • Ticaret Sicil no
 • İmza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Şirket kaşe,
 • Güvence Bedeli.

 

TOP