Geçici Gaz Kapama

  • Müşterinin belli bir süre için doğalgazı kullanmak istememesi halinde, o döneme kadar tükettiği doğalgazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,
  • Müşterinin; faturasını son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödememesi halinde ikinci bir ihbara gerek kalmaksızın,
  • Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğalgaz kullanıldığının tespiti halinde,
  • Abonenin diğer bir adreste bulunan doğalgaz aboneliği ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde,
  • Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasından dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde, abonenin doğalgazı geçici olarak kesilir.
  • Acil durumda doğal gaz kesintisi
  • Dağıtım şirketi; sadece, doğal gaz kaçağı, güvenliğin ciddi bir risk altında olması ile doğal gazın kalitesi, basıncı ve diğer özelliklerinin can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olması durumlarında doğal gazı kesebilir.
TOP