Güvence Bedeli

GÜVENCE BEDELİ  (KONUT-ISINMA)

İNGAZ ’ın  alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayaç kullanan abonelerden tahsil ettiği bedeldir.

Cihazlara Göre Güvence Bedelleri

Kombi  563,90 TL

Ocak    29,80 TL

Şofben 60,80 TL

Soba     503,00 TL

Merkezi 503,00 TL/BBS

01.01.2020 tarihi itibari ile geçerli fiyatlardır.

Müşteri Sözleşmesi kullanıcı tarafından yapılır. Kullanılacak cihazlar doğrultusunda güvence (Teminat) bedeli alınır.

 

Bu güvence bedeli, Müşteri sözleşmesi sona erdiğinde güncelleştirilerek iade edilir.

 

GÜVENCE BEDELİ  (KONUT HARİCİ ABONELER)

EPDK Doğalgaz Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmenliği ilgili maddesi gereğince hesaplanır.

TOP